Press Inkoop
Press Inkoop
Luchtfoto van het FAULHABER-gebouw in Duitsland

Duurzaamheid: Bedrijf

Bescherming van ons klimaat is een uitdaging voor de mensheid. Een zorgvuldige omgang met natuurlijke bronnen en de beperking van schadelijke uitstoot staan centraal in het management van ons bedrijf.

Stroomopwekking en CO₂-uitstoot

FAULHABER werkt al jaren constant aan het doel om geen broeikasgassen uit te stoten. Op onze locatie in Schönaich hebben we bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd, die stroom en warmte genereert en significant efficiënter werkt dan standaard verwarmingssystemen. Veel locaties in onze groep van bedrijven hebben zonnepanelen geïnstalleerd om stroom op te wekken. Als er extra stroom nodig is, wordt die (met uitzondering van enkele locaties) uit duurzame bronnen betrokken.

CO₂ wordt niet alleen uitgestoten bij de productie en andere bedrijfsprocessen, maar ook tijdens zakelijk verkeer, met de auto of met het vliegtuig. De uitstoot van broeikasgassen wordt berekend op basis van verbruik en deze hoeveelheid wordt elders gecompenseerd.

Meer informatie

PDF

atmosfair Certificaat

Kies taalDeutschEnglish

CO₂-neutraal door middel van compensatie

Atmosfair is een non-profit die als partner van FAULHABER onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen compenseert op een doelgerichte manier. Voor iedere ton broeikasgassen die FAULHABER uitstoot, levert het een financiële bijdrage aan een project van atmosfair dat in India schone energie genereert uit gewasafval. Door dit project kunnen kleine boeren hun gewasafval, dat voorheen geen waarde had, verkopen aan een elektriciteitscentrale die op biomassa draait. Zo worden fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energiebronnen en wordt CO₂-uitstoot vermeden.

Dankzij deze maatregel heeft FAULHABER een mijlpaal bereikt: de productie is CO₂-neutraal. Sinds 2020 werken alle productie- en ontwikkelingslocaties van  FAULHABER Drive Systems overal ter wereld CO₂-neutraal.

Regelmatige evaluatie van de maatregelen

Het is ons doel om onze levenscyclusanalyse continu te verbeteren. Het kader wordt geleverd door de vereisten van ISO 14001, waar alle productie- en ontwikkelingslocaties aan voldoen. Hiervoor voeren we een regelmatige evaluatie uit van ons milieubeheersysteem. We beoordelen de technische en organisatorische procedures en processen om mogelijke zwakke punten te vinden, en nemen alle benodigde maatregelen om schadelijke uitwerkingen van onze activiteiten en producten op het milieu te vermijden. Met het verantwoorde gebruik van energiebronnen en grondstoffen, het terugdringen van milieuvervuiling door maatregelen als recyclebare verpakkingen, het vermijden van perslucht in onze productie of het gebruik van een fietsenplan voor woon-werkverkeer, leveren we een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en van natuurlijke bronnen.

Zonne-energie

Sinds 2016 gebruikt FAULHABER zonne-energie om stroom op te wekken op de locatie in Schönaich, Duitsland. Een monitor in de receptie van het FAULHABER-gebouw geeft de huidige opbrengst van het systeem weer voor medewerkers en bezoekers, en laat zien hoeveel elektriciteit sinds de ingebruikname is opgewekt. Naast Schönaich worden fotovoltaïsche systemen ook gebruikt voor het opwekken van energie op andere FAULHABER locaties over de hele wereld.

Image about us waste sustainability

Afvalrecycling

Bij verschillende productiestappen wordt ook afval geproduceerd. Door strikte sortering binnen ons productiegebied is het in het ideale geval mogelijk om het te recyclen. Door deze sortering en de huidige mogelijkheden voor recycling hoeft afval niet meer te worden afgevoerd. Ook is het concept van afval-naar-energie de afgelopen jaren minder belangrijk geworden, wat betekent dat we een groot deel van ons afval kunnen recyclen.

Onze naleving van de wettelijke bepalingen rondom afval worden regelmatig in samenwerking met de afvalverwerkingsbedrijven gecontroleerd, om ervoor te zorgen dat alle processen en procedures up-to-date zijn.

FAULHABER TOP100-prijs 2024 - Slider

Wij behoren tot de TOP 100 innovators

FAULHABER is voor de vijfde keer onderscheiden met de TOP 100 Award, met hoge scores in de categorieën "Innovatiebevorderend topmanagement" en "Externe oriëntatie/open innovatie".

Meer informatie

Gegevensbescherming

De bescherming van persoonlijke gegevens en de zorgvuldige behandeling hiervan is voor ons bijzonder belangrijk. We houden ons zorgvuldig aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten voor gegevensbescherming. Dit is een onmisbare basis voor vertrouwensvolle zakelijke relaties en voor samenwerking binnen ons bedrijf en onze bedrijfsgroep.

Meer informatie over dit onderwerp:

Privacyverklaring

Image of us data security sustainability

Certificaten

Foutvrij – ook dankzij mij: elke medewerker voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de uitzonderlijke kwaliteit van onze producten.

Kwaliteitsbewaking is voor ons niet slechts een technische, certificeerbare zaak, het is vooral een menselijke factor. Onze focus op oplossingen en dialoog motiveert ons om samen te werken en vormt een constant kwaliteitsbewustzijn dat door alle medewerkers gedragen wordt.

Vanaf het eerste adviesgesprek tot de levering van het product en ook daarna zorgen heldere verantwoordelijkheden en slimme, in huis ontwikkelde managementsystemen voor de compromisloos hoge kwaliteit van onze producten en diensten. Met regelmatige ISO-certificeringen garanderen we de nakoming van internationale regels en profiteren we van een externe blik op onze structuren en processen. Dit streven naar constante verbetering in combinatie met het gebruik van de modernste test- en controleprocessen zorgt ervoor dat we steeds voordeliger worden, tot tevredenheid van onze klanten.

Product Conformity Certificates ISO 9001
Product Conformity Certificates ISO 14001
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

PDF

ISO9001 CertificaatDeutsch

PDF

ISO13485 CertificaatDeutsch

PDF

ISO14001 CertificaatDeutsch
FAULHABER SA

PDF

ISO9001 CertificaatEnglish

PDF

ISO14001 CertificaatEnglish
FAULHABER MICROMO LLC

PDF

ISO9001 CertificaatEnglish

PDF

ISO013485 CertificaatEnglish
FAULHABER Motors Hungaria Kft

PDF

ISO9001 CertificaatDeutsch

PDF

ISO014001 CertificaatDeutsch
FAULHABER Motors Romania S.R.L

PDF

ISO9001 CertificateEnglish

PDF

ISO14001 CertificateEnglish
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd.

PDF

ISO9001 CertificaatEnglish

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.