Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Sustainability header 1

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van ons bedrijf. Een zorgvuldige omgang met natuurlijke bronnen en de beperking van schadelijke uitstoot staan daarom centraal in het management van ons bedrijf. FAULHABER doet op onafhankelijke en bewuste wijze een actieve en belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Technologie van FAULHABER draagt al bij aan een verantwoorde en duurzame omgang met natuurlijke grondstoffen, door ontwikkeling van extreem efficiënte aandrijfsystemen, die weinig energie verbruiken. Hiervan profiteren onze klanten in uiteenlopende sectoren zoals medische toepassingenrobotica of industrie & automatisering.

Om de rijkdom van onze natuurlijke ecosystemen te bewaren voor toekomstige generaties, heeft FAULHABER zichzelf duurzaamheid ten doel gesteld en handelt hier ook naar. Tenslotte zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties, en daarom hebben we duurzame actie verankerd in onze missie en visie.

Onze maatregelen

FAULHABER werkt al jaren constant aan het doel om geen broeikasgassen uit te stoten. Op onze locatie in Schönaich hebben we bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd, die stroom en warmte genereert en significant efficiënter werkt dan standaard verwarmingssystemen. Veel locaties in onze groep van bedrijven hebben zonnepanelen geïnstalleerd om stroom op te wekken. Als er extra stroom nodig is, wordt die (met uitzondering van enkele locaties) uit duurzame bronnen betrokken.

CO₂ wordt niet alleen uitgestoten bij de productie en andere bedrijfsprocessen, maar ook tijdens zakelijk verkeer, met de auto of met het vliegtuig. Alle uitstoot van broeikasgassen wordt berekend op basis van verbruik en deze hoeveelheid wordt elders gecompenseerd.

CO₂-neutraal door middel van compensatie

Atmosfair is een non-profit die als partner van FAULHABER onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen compenseert op een doelgerichte manier. Voor iedere ton broeikasgassen die FAULHABER uitstoot, levert het een financiële bijdrage aan een project van atmosfair dat in India schone energie genereert uit gewasafval. Door dit project kunnen kleine boeren hun gewasafval, dat voorheen geen waarde had, verkopen aan een elektriciteitscentrale die op biomassa draait. Zo worden fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energiebronnen en wordt CO₂-uitstoot vermeden.

Dankzij deze maatregel heeft FAULHABER een mijlpaal bereikt: de productie is CO₂-neutraal. Sinds 2020 werken alle productie- en ontwikkelingslocaties van  FAULHABER Drive Systems overal ter wereld CO₂-neutraal.

Het is ons doel om onze levenscyclusanalyse continu te verbeteren. Het kader wordt geleverd door de vereisten van ISO 14001, waar alle productie- en ontwikkelingslocaties aan voldoen. Hiervoor voeren we een regelmatige evaluatie uit van ons milieubeheersysteem. We beoordelen de technische en organisatorische procedures en processen om mogelijke zwakke punten te vinden, en nemen alle benodigde maatregelen om schadelijke uitwerkingen van onze activiteiten en producten op het milieu te vermijden. Met het verantwoorde gebruik van energiebronnen en grondstoffen, het terugdringen van milieuvervuiling door maatregelen als recyclebare verpakkingen, het vermijden van perslucht in onze productie of het gebruik van een fietsenplan voor woon-werkverkeer, leveren we een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en van natuurlijke bronnen.

Meer informatie

PDF

atmosfair CertificaatDownload

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.