Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Product Conformity REACH

REACH verordening (EC) nr. 1907/2006

REACH staat voor "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" en is op 1 juni 2007 van kracht geworden met verordening (EC) nr. 1907/2006. REACH is een verordening van de Europese Unie met als doel het beter beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's van chemische stoffen.

FAULHABER Drive Systems produceert noch importeert chemische stoffen of preparaten waarvoor registratie is vereist. In de zin van de verordening is het een downstreamgebruiker. Als downstreamgebruiker zorgen wij voor de noodzakelijke communicatie in de toeleveringsketen. Aangezien de verordening omtrent chemische stoffen ook stoffen in producten betreft, zijn wij verplicht informatie te verstrekken als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) deel uitmaken van FAULHABER producten.

Op 10 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie de definitie van een product dat binnen de REACH verordening valt gespecificeerd. Als de drempel van 0,1% gewichtsprocent van een zeer zorgwekkende stof (ZZS) is overschreden in een voorwerp dat deel uitmaakt van een product, bestaat de verplichting om – onafhankelijk van het gewichtspercentage in het gehele product – informatie te verstrekken volgens artikel 33 (1) van de REACH verordening.

Als u gedetailleerde informatie nodig heeft, neem dan contact op met uw FAULHABER-vertegenwoordiger. De huidige versie van de SVHC-kandidatenlijst vormt de basis (https://echa.europa.eu/).

Uitleg over REACH

 

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.