Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Product Conformity Conflict Minerals Policy

FAULHABER Verantwoorde inkoop van mineralen

Achtergrond

Dit beleid is van toepassing op de mineralen tantalium, tin, wolfraam (tungsten) en goud (gezamenlijk ook wel 3TG genoemd). De winning, handel, verwerking en export van deze mineralen en aanverwante ertsen uit door conflicten getroffen en risicovolle gebieden (de zogeheten CAHRA's: Conflict-Affected and High-Risk Areas) of betroffen landen (Democratische Republiek Congo en aangrenzende landen) kan negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, kan samenhangen met schendingen van de mensenrechten en kan worden gebruikt voor de financiering van gewapende conflicten.

De Amerikaanse Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act, Section 1502 en SEC-voorschriften vereisen openbaarmaking van het gebruik van 3TG en transparantie binnen de toeleveringsketen om gewapende conflicten te beëindigen en internationaal recht na te leven. De focus ligt hierbij op de betroffen landen.           

Op 1 januari 2021 is de Europese Verordening aangaande 3TG van kracht geworden (Verordening (EU) 2017/821). Direct betroffen Europese importeurs van mineralen en metalen die boven een bepaalde drempel komen, moeten de betreffende verplichtingen voor due diligence in hun leverketen nakomen. De Europese richtlijn verwijst naar CAHRA's. De lijst hiervan wordt regelmatig bijgewerkt en kan regio's overal ter wereld bevatten.

Conform de bovengenoemde eisen is FAULHABER zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en draagt het bedrijf op verschillende niveaus bij aan een duurzame bescherming van de mensenrechten. FAULHABER verplicht zich tot het waarborgen van de gezondheid en veiligheid en bescherming van de mensen die 3TG winnen en delven. Het is onze verantwoordelijkheid om ook van onze leveranciers hoge normen te eisen op het gebied van sociale, milieu- en mensenrechten. De Dodd‐Frank Act, Section 1502 en de Europese Verordening 2017/821 zijn niet direct van toepassing op FAULHABER. Het bedrijf voert geen directe winnings-, verwerkings- of handelsactiviteiten van deze mineralen uit in CAHRA's of betroffen landen. Desondanks werkt FAULHABER met zijn leverketen om de benodigde 3TG op een verantwoorde manier in te kopen.

Onze bijdrage

FAULHABER erkent dit beleid en werkt eraan om het bewustzijn over de verantwoordelijke inkoop van deze mineralen te vergroten. FAULHABER werkt voortdurend aan het verder vergroten van transparantie in de toeleveringsketen en het waarborgen van verantwoorde winning, verwerking en handel van de 3TG die we in onze producten gebruiken. Wij zetten ons dus in voor:

  • Tijdig vaststellen op welke FAULHABER-producten de wetgeving inzake conflictmineralen van toepassing is en onze handhavingsmaatregelen daarop afstemmen;
  • Onze leveranciers aanmoedigen om 3TG verantwoord in te kopen, en om hun relevante processen te verbeteren en om zich in te zetten voor de verantwoorde inkoop van mineralen;
  • 3TG uitsluitend inkopen van leveranciers die deze inkopen uit bronnen die de regels naleven (in overeenstemming met het  Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) van het Responsible Minerals Initiative of andere erkende audits/keuringsprogramma's van derden). Er wordt geen feitelijk embargo nagestreefd van CAHRA's en betroffen landen.

Informatie over de 3TG die FAULHABER gebruikt, wordt jaarlijks bekendgemaakt in de vorm van een Conflict Minerals Reporting Template (CMRT), dat wordt opgesteld op basis van feedback van relevante leveranciers en beschikbaar wordt gesteld op de FAULHABER-website.

Genomen maatregelen

FAULHABER heeft de volgende maatregelen gedefinieerd om aan onze verantwoordelijkheid te voldoen en de transparantie                                                                                               in de toeleveringsketen te waarborgen:

  • Een programma voor het verrichten van due diligence-onderzoek overeenkomstig de OESO Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains, dat wordt ondersteund door het FAULHABER management;
  • Communicatie met onze leveranciers voor tijdige ontvangst van hun feedback over het gebruik van 3TG;
  • Onze leveranciers adviseren met betrekking tot hun openbaarmakingsverplichtingen; 
  • Eisen van leveranciers met betrekking tot 3TG zijn vastgelegd in het FAULHABER Leveranciershandboek. Compliance zal in de toekomst een relevant criterium zijn bij de aankoopbeslissingen van FAULHABER;
  • Risico-inschatting en -beoordeling van bestaande leveranciers;
  • Voortdurende verbetering en beheer van corrigerende maatregelen;
  • Bijhouden van de Amerikaanse en Europese wetgeving inzake conflictmineralen.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.