Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Product Conformity

Productconformiteit

Informatie en documenten over de conformiteit van de FAULHABER productlijn met de geldende richtlijnen en regels zijn, evenals ISO-certificaten, beschikbaar om te downloaden.

Product Conformity REACH

REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie met als doel het beter beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's van chemische stoffen.

Product Conformity RoHS

RoHS

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Product Conformity EC Declaration of Conformity

Verklaring van conformiteit en inbouwverklaring

Met de EG-conformiteitsverklaring bevestigt FAULHABER dat de producten die hier gepresenteerd worden voldoen aan de belangrijke veiligheidseisen die in de richtlijn zijn opgenomen.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.