Press Inkoop
Press Inkoop
About FAULHABER Code of Conduct

Conformiteit

FAULHABER is een toonaangevende leverancier van bijzonder nauwkeurige miniatuur- en microaandrijfsystemen. Het spreekt voor zich dat we binnen ons bedrijf en alle dochterondernemingen alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven.

Gedragscode

FAULHABER levert het meest uitgebreide assortiment aan miniatuur- en micro-aandrijftechnologie dat wereldwijd bij één leverancier verkrijgbaar is. Van hoogwaardige DC- en BLDC-motoren tot lineaire en stappenmotoren, is elke aandrijving ontworpen voor maximale prestaties bij minimale afmetingen en gewicht. Bijpassende precisietandwielkasten, encoders, lineaire componenten een aandrijfelektronica maken het systeem compleet. Deze worden vooral gebruikt voor productieautomatisering en robotica, lucht- en ruimtevaart, optische systemen en medische toepassingen en laboratoriumtechnologie.

Als derde-generatie familiebedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, onze zakelijke partners, de consumenten en het milieu uiterst serieus. We houden ons aan de wet- en regelgeving en aan de algemeen gangbare normen in onze branche en het internationale bedrijfsleven. We zetten ons in voor het respecteren van fundamentele ethische regels.

FAULHABER verwacht daarom dat haar medewerkers, klanten, leveranciers en andere zakelijke partners volgens dezelfde principes en waarden handelen.

Deze principes en waarden zijn onder meer:

Respect

Bij FAULHABER staan het welzijn en de rechten van elke individu voorop.

 • Wij respecteren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de VN;
 • Wij wijzen discriminatie in alle vormen af;
 • Wij tolereren geen kinderarbeid of enige andere vorm van exploitatie van kinderen of jongeren;
 • Wij behandelen iedereen eerlijk en correct.

Zakelijke integriteit

Onze producten en diensten spreken voor zich.

 • Wij zetten ons in voor eerlijke concurrentie en zullen nooit meedoen aan prijsafspraken of het verdelen van klanten en markten;
 • Wij zullen geen schenkingen of steekpenningen aanbieden of accepteren van andere bedrijven of ambtenaren, direct of indirect via adviseurs of tussenpersonen;
 • Wij houden ons aan wetgeving tegen witwassen en internationale handelsregels, waaronder export- en importrestricties;
 • Wij respecteren de materiële en intellectuele eigendommen van anderen, en verwachten dat anderen onze rechten evenzo behandelen;
 • Wij zullen belangenconflicten altijd kenbaar maken;
 • Wij behandelen onze werk- en bedrijfsinformatie en -kennis en die van onze zakelijke partners vertrouwelijk en houden ons aan eisen ten aanzien van persoonsgegevens.

Productkwaliteit en productveiligheid

Onze producten en diensten, en onze productiemethoden, hebben hun weerslag op mens en milieu.

 • Wij verwachten dat al onze producten en diensten – en die van onze toeleveranciers en hun toeleveranciers – aan alle wettelijke en internationaal erkende kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen, en daarnaast aan de eigen normen van FAULHABER;
 • Wij vinden dat deze producten, waar ook maar mogelijk, duurzaam moeten zijn en ons gevoel van verantwoordelijkheid tegenover onze werkgevers, hun gezondheid en het milieu moeten weerspiegelen.

Onze zakelijke partners moeten garanderen dat ook hun toeleveranciers zich aan deze principes houden. Op verzoek van FAULHABER moeten zij informatie kunnen overleggen over de wijze waarop zij deze principes naleven. FAULHABER behoudt zich het recht voor de naleving zelf te controleren, of derden die tot vertrouwelijkheid worden gehouden, te instrueren dit voor hen te doen. FAULHABER behoudt zich tevens het recht voor de relatie met zakelijke partners die in deze principes tekortschieten, zonder kennisgeving te beëindigen.

Klokkenluiderssysteem om overtredingen te melden

Voor de integriteit en naleving van wet- en regelgeving is het essentieel om overtredingen vroeg op het spoor te komen en er onmiddellijk een einde aan te maken. Daarom heeft FAULHABER een modern klokkenluiderssysteem geïmplementeerd, dat vertrouwelijke meldingskanalen biedt en een transparante, onmiddellijke en objectieve opheldering garandeert. Zowel medewerkers als externe partijen kunnen melding maken van praktijken, procedures en omstandigheden, die zorgen opwekken over correct gedrag bij FAULHABER.

Naar het klokkenluiderssysteem

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.